woensdag 20 april 2011

VOETTOCHT LANGS HET TRAJECT

IN HET HEDEN
Om de sfeer van het voorbeeld te proeven ben ik eind maart 2011 het tracé gaan opzoeken en ik heb voor zover mogelijk het hele tracé van Station UITHOORN naar LEGMEERPOLDER gewandeld c.q. gestrompeld.
Ik had geluk met het weer.
Een aantal delen van het tracé zijn uiterst moeilijk toegankelijk of gewoon verboden om te komen (b.v. vrije busbaan in Uithoorn en de bouwput van het vrije busbaan traject, aanleg nieuwe weg door polder, etc...). Sommige delen van de voormalige spoordijk zijn overwoekerd met struikgewas en doornen, maar sommige delen zijn er nog en je kunt er gewoon lopen en alles bij elkaar is een redelijke indruk te krijgen. 

Ik ben niet de enige die dit traject heeft nageplozen, zie ook de volgende 2 alleraardigste links:

http://atarist.home.xs4all.nl/geo/spoortje1/spoortjezoeken3.htm
http://atarist.home.xs4all.nl/geo/spoortje1/spoortjezoeken2.htm

Satelietfoto's: Google Earth. Startpunt: Restaurant Het Oude Spoorhuis aan de Stationsstraat te Uithoorn en vervolgens richting Westen langs de busbaan, parallel aan de Adm. De Ruyterlaan.Je mag daar niet komen.Figuur 1 Voormalig Station UITHOORN straatzijde. Huisvest nu restaurant "Het Oude Spoorhuis".

Volg nu vanaf het restaurant de vrije busbaan richting West, parallel aan de Adm. De Ruyterlaan. Allemaal niet zo spannend.Je kruist de Boerlagelaan. Aan overkant ligt het huidige eindpunt van de busbaan. De spoorlijn ging rechtdoor langs het Cort vd Lindenplein. door parkje, nu fietspad, dan verder richting westen door vaag  gebied dat nu ontgonnen wordt. Kruist de Zijdelweg waar vroeger een halte met de HESM stationswachterswoning was.
http://www.stationsweb.com/station.asp?station=zijdelweg
Er wordt momenteel (maart 2011) een viaducht gebouwd voor de verlenging van de Vrije busbaan onder de Zijdelweg door.Figuur 2 Bij het kruispunt met de Zijdelweg wordt een nieuw viaduct gebouwd voor de vrije busbaan. Vanaf Zijdelweg in Westelijke richting rechts het dijkje. Vroeger lag vlak na de Zijdelweg een wisel, rechtdoor ging naar de Kwakel en Aalsmeer, het rechter spoor ging naar Legmeerpolder, Bovenkerk, Amstelveen en eindpunt Amsterdam dtation Willemspark.Figuur 3 Renault/NISSAN garage op de achtergrond de bouwput van de Zijdelweg.
Renault-NISSAN dealer + tankstation TINQ.Figuur 4 Aanleg Viaduct Vrije busbaan Zijdelweg. Het is momenteel (maart 2011) ontoegankelijk wegens bouwerkzaamheden. Links is de NISSAN garage.

De spoorlijn vervolgde (dubbel uitgevoerd na de wissel) op het dijkje ten westen langs wat nu nieuwbouwwijk WEEGBREE is en maakte daarna een bocht rechtsaf naar het Noorden, nu een hondenuitlaatgebied achter langs nieuwbouwwijk WEDERIK. Afbuigend ging naar Legmeerpolder en rechtdoor ging naar Aalsmeer, daar ligt nu ongeveer het tracé van de vrije busbaan. Een paar km verderop loopt die busbaan vlak langs de provinciale weg 201 richting Westen.
Het afbuigend spoor ging dus rechtsaf naar Kanaalweg/Randweg en Legmeerpolder.Figuur 5 Waar eens de stoomlokjes reden worden nu honden uitgelaten. Bocht in de spoordijk bij WEDERIK. De woonwijk Wederik ligt rechts. Vanaf verlengde busbaan kijkend in Westelijke richting.

Figuur 6 De verlengde busbaan in aanbouw vanuit het Westen naar het Oosten kijkend. In de verte (niet te zien) dus de bouw van het viaduct bij de Renault/NISSAN garage. Links de spoordijk en daarachter de wijk Wederik.

Figuur 7 Bocht in spoordijk gezien vanaf Wederik kijkende in NW richting.


Hier lag de wissel voor de splitsing tussen richting De Kwakel en richting Legmeerpolder
Figuur 8  Kruist pad wat nu “Aan De Zoom” heet. Dijkje ligt er nog. Uitlaatgebied voor honden. Links Faunalaan.Figuur 9 Na de bocht wordt het traject weer recht. Aan weerszijden van de spoordijk ligt een sloot.
Figuur 10 Grappige fiets/voetgangersbrug. Rechts de wijk "Langs de Baan"

Figuur 11 Uit de documentatie begrijp ik dat hier ooit halte 40 (Kanaalweg) heeft gestaan, maar die is inmiddels gesloopt. Adres: Randweg 1….[Rechts, buiten beeld, ligt de nieuwbouwwijk ‘Langs de Baan’]

Halte Kanaalweg. Dit is een voorbeeld van de karakteristieke 2 onder één kap wachterswoning.
Bron: Dick Huis op stationsweb.nl

De lijn kruiste wat nu de Randweg heet. Ging daar een slootje over, het dijkje ligt er nog, maar het is nu een sportief voetpad dwars door tuinbouwgebied.
De spoordijk kruist de Randweg. Rechts de wijk LANGS DE BAAN. Aan de overkant de Legmeerpolder waar de spoordijk nog ligt. Je kan momenteel niet doorlopen wegens de aanlag van een nieuwe weg in de verte.
Figuur 12 Vanaf de Randweg, richting Noord. De spoordijk ligt er nog, geflankeerd door sloten. Moeilijk toegankelijk vanwege sloot. Een paar honderd meter verderop is het onmogelijk om verder tegaan op dit moment.

Maart 2011, Dit deel van de (Legmeer)polder wordt begrensd door de Noorddammerweg in het Westen, de Zijdelweg in het Oosten, De Randweg in het Zuiden en de J.C.v.Hattumweg in het Noorden.

Rechts langs wat nu een kwekerij gebied is Meerlandenweg (fa. Weerdenburg). waar de halte/station Legmeerpolder ongeveer moet hebben gelegen bij het kruispunt met de J.C. van Hattumweg.


Figuur 13 Hier moet ongeveer halte 39 gelegen hebben. Legmeerpolder".

Nu ligt de dijk er nog met een wandelpad.
Kruist nu de J.C. van Hattumweg.
Aan de overkant van de v .Hattumweg de nieuwbouwwijk met de Marjoleinlaan rechts.De plek waar volgens mij de halte LEGMEERPOLDER (gebouw nr 39) heeft gelegen.